‘Veranderingen in Woerden sporen aan tot intensieve samenwerking’

André van der Heijden en Marien Groenendijk in OKW-bestuur

André van der Heijden en Marien Groenendijk zijn vorige week toegetreden tot het OKW-bestuur. Zij stropen de komende jaren graag de mouwen op om de belangen van de Woerdense ondernemers te behartigen.

André van der Heijden en Marien Groenendijk

Tekst en beeld: Daniëlle Verweij

‘Samenwerking’ is een kernwoord. Maar ook ‘eigen dossiers’, ‘hoofdlijnen’ en ‘visie’ passeren de revue. “We staan aan de vooravond van veel veranderingen in de stad Woerden”, aldus André. “Dit heeft een directe invloed op het ondernemersklimaat. Het is aan de OKW om daar actief in mee te denken én scherp op te blijven. Deze veranderingen sporen aan tot intensieve samenwerking.”

Woningbouw, bedrijfsruimte, duurzame energie, infrastructuur: hoofdpijlers waar het OKW-bestuur zich nu én de komende jaren over buigt. Alle bestuursleden zijn verantwoordelijk voor eigen dossiers waaraan aan zij afzonderlijk werken. Gezamenlijk vormen deze als OKW-bestuur één geheel.
“Er liggen veel uitdagingen voor het OKW-bestuur”, vertelt Marien. “Neem alleen al het nieuwe Middelland waar duizenden kantoormeters verdwijnen om plaats te maken voor woningbouw. Een deel daarvan stond al leeg maar een groot deel wordt ook onttrokken aan de beschikbare kantoormeters. Tegelijkertijd willen we ook graag woningen voor onze medewerkers. Dat zijn lastige kwesties. Wij worden door het gemeentebestuur gevraagd om hierover mee te denken.”
André: “Ieder dossier heeft zijn eigen speerpunten. Door overleg binnen het bestuur kom je tot een koppeling. Hiermee voorkom je dat er langs elkaar heen wordt gewerkt. Je ziet ook dat veel onderwerpen parallel lopen. In de Poort van Woerden, Middelland, komt alles bij elkaar. Woningbouw, verkeersontsluiting, duurzaamheid, bedrijfsruimte.”

Participeren

Het ‘meedenken’ kan het bestuur niet alleen. André: “De komende jaren vragen we meer van de leden, we willen ze meer betrekken bij de dossiers. Bij de ALV heb ik dat ook genoemd: ‘niet alleen consumeren maar ook participeren’. Het bestuur is niet los te zien van de leden, je moet het echt samen doen. Samenwerking zorgt ervoor dat je als geheel heel stevig staat. En je hebt inhoud nodig om over de hoofdlijnen te kunnen praten. De echte know-how zit bij de leden.”
Sprekend voorbeeld is de recente zoektocht naar locaties voor duurzame energie. Voor 2030 moeten gemeenten hieraan voldoen. Marien: “De gemeente had gekozen voor zonnepanelen op de grote daken in Woerden, dus bij bedrijven met veel dakoppervlak. In dat overleg hebben wij Ton Kromwijk gevraagd zijn kennis te delen. Uit zijn informatie bleek al snel dat de meeste daken al vol liggen met zonnepanelen en dat we dus maar 30 procent konden behalen. Het plan van alleen maar zonnepanelen bleek eenvoudigweg onhaalbaar.”

“Samen wordt veel bereikt, juist omdat OKW ook actief zitting neemt in commissies die zich over tal van vraagstukken buigen.

Complexe materie

Omdat woningbouw zowel gemeentelijk als provinciaal een belangrijk gespreksonderwerp is, stak Marien zijn licht op bij een specialist. “Door Peter Bol (Bolton Bouw, red.) werd ik over dit onderwerp bijgepraat. Een complexe materie waar hij alles over weet. Deze informatie is voor ons bruikbaar om goed beslagen ten ijs te komen. En dat geeft ook direct aan dat wij het als bestuur niet alleen kunnen. Peter neemt geen zitting in een commissie maar is altijd bereid zijn expertise met ons te delen.”
Ook oud-bestuursleden worden nog wel eens gevraagd om advies. André: “Hier zit historische kennis. Albert de Goey schuift nog wel eens ad hoc aan bij mobiliteitsvraagstukken. Hetzelfde geldt voor Rolf Verschure die veel kennis heeft over de herstructurering van bedrijventerrein. Daarnaast zijn we heel bij met David Verweij die namens OKW de rol van voorzitter PBUW bekleedt.”

Vraagstukken

Gemeente, provincie en andere organisaties als Platform Bedrijven Utrecht West (PBUW) en Ondernemend Woerden (voorheen POVW) zijn belangrijke gesprekspartners voor OKW. “Het bestuur heeft de laatste jaren zeker flinke stappen gezet in de samenwerking tussen en communicatie met deze overheidsinstanties en ondernemersorganisaties”, vindt André. “Samen wordt veel bereikt, juist omdat OKW ook actief zitting neemt in commissies die zich over tal van vraagstukken buigen.”
Ook informatieverstrekking én onderzoek zal de komende jaren in toenemende mate worden ingezet door OKW. Marien: “Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een nieuwe website die de mogelijkheid heeft om op onderwerp te zoeken. Een laagdrempelige manier om leden te betrekken bij de dossiers waar OKW zich mee bezighoudt. Ook krijgen de leden via de website de mogelijkheid hun mening te geven via korte enquêtes. Hierdoor kom je sterker over naar andere partijen omdat je de mening van je leden hebt gepolst.”

Uitdaging

De twee kersverse OKW-bestuurders staan in de startblokken voor een reeks nieuwe ervaringen. André ervaart zijn functie als OKW-voorzitter als een interessante uitdaging. “In positieve zin. Ik heb al wel bestuurlijke ervaring bij verschillende organisaties, zowel zakelijk als recreatief, maar dit is weer heel anders. Met name op overheidsniveau heb ik nog veel te leren. Daar kijk ik naar uit. Ik vind het leuk en nuttig om mij daarvoor in te zetten.”
Marien werd al vaker gepolst voor een functie binnen het OKW-bestuur. “Destijds had ik daar geen ruimte voor, niet in mijn agenda maar ook niet in mijn hoofd. Pas nadat ik stopte als directeur bij Groenendijk Bedrijfskleding, had ik de mogelijkheid om deze functie te aanvaarden. Ik heb de afgelopen maanden al langs de zijlijn meegelopen en enorm veel geleerd. Er liggen boeiende, leerzame uitdagingen.”

Dossiers

Iedere OKW-bestuurder werkt met eigen dossiers. Zo blijft de structuur overzichtelijk, bouwen de leden specifieke kennis op én wordt er efficient gewerkt. Ook voor OKW-leden is duidelijk bij wie ze terecht kunnen met vragen en opmerkingen.
Een overzicht:

André van der Heijden – voorzitter
Algemene zaken
Commissie Ruimtelijke Ordening
Vertegenwoordiging OKW in Ondernemend Woerden
Vertegenwoordiging OKW in PBUW


Cees van Ramselaar – penningmeester
Commissie Infrastructuur
Vertegenwoordiging OKW in Ondernemend Woerden


Amé Derks – secretaris
Commissie Onderwijs & Arbeidsmarkt
OKW Next Generation
OKW Kennissessies


Wim Stouthart – bestuurslid
Commissie Duurzaamheid
Nieuwe ledencommissie


Marien Groenendijk – bestuurslid
Commissie Ruimtelijke Ordening
Voorzitter Ondernemend Woerden

Delen