Duurzaamheid loont, óók voor bedrijven

‘Lastig en duur ombuigen naar commercieel interessant

Mogelijkheden en uitdagingen. Duurzaamheid is mondiaal, nationaal en lokaal trending. Woerdense ondernemers en lokale en regionale organisaties worden door OKW bijgestaan bij hoofdbrekende vraagstukken. Wim Stouthart en Marien Groenendijk buigen zich namens het OKW-bestuur in de pittige maar uitdagende materie. 

Marien Groenendijk en Wim Stouthart buigen zich namens OKW over duurzaamheidsvraagstukken

Tekst en beeld: Daniëlle Verweij

“Duurzaamheid is een toverwoord geworden,” zo steekt Wim Stouthart van wal. “We hebben steenkolen en de oliekachel ver achter ons gelaten. Daarna kwam de centrale verwarming. Heerlijk comfortabel maar hoe het precies werkte, hoefden we niet te weten. En dat is het verschil met nu, we willen juist alles weten over de meest uiteenlopende technieken op het gebied van duurzaamheid.”

Inzicht

Drie thema’s staan nu en de komende jaren centraal, wat betreft de OKW. De grootschalige energieopwekking (zonnepanelen, windmolens), warmtetransitie (aardgas moet eruit) en circulair ondernemen (hergebruik producten en grondstoffen). “Ook willen we graag meer inzicht geven aan ondernemers zodat ze anders gaan denken. Nu horen we vaak dat duurzaamheid wordt geschaard onder ‘lastig en duur’,” vertelt Marien Groenendijk. “Terwijl het commercieel juist heel interessant is. Niet te veel denken in bezwaren maar kijk naar de kansen. Er rolt altijd een positieve businesscase uit duurzame investeringen. Je profiteert juist wanneer je vooroploopt.”

“Het is een van de opties, naast bijvoorbeeld zonnepanelen op het land. Binnen de OKW zoeken wij naar antwoorden op de grootschalige energieopwekking.”

Profijt

Wim ervaart in de praktijk dat ook kleine stapjes al het verschil kunnen maken. “We zien bedrijven die hun pand eerst voorzien van isoglas en volgend jaar de warmtepomp installeren. Je hoeft niet alles in één keer aan te pakken. Door steeds een onderdeel duurzamer te maken, ontstaat al veel profijt. Waar is een ondernemer aan toe? Kies je voor bouwkundige aanpassingen of zoek je het in apparaten? Dat soort vragen staan centraal.”

TechnoHUB

Negen Woerdense bedrijven die gespecialiseerd zijn in installatietechniek gaan de komende jaren intensiever samenwerken binnen de TechnoHUB. Eén van de plannen is om te kijken naar ‘panklare’ oplossingen, inclusief financiële onderbouwing, om energie te besparen bij bestaande bedrijfspanden. Deze bedrijven, allemaal lid van OKW, willen ook graag hun medewerking verlenen op het gebied van opleidingen en diensten.

Joekels

Iedereen vindt er wat van, de plannen voor vier windmolens die langs de A12 moeten komen. De joekels van 240 meter hoog moeten een antwoord geven op de verplichting andere bronnen te zoeken voor het opwekken van elektriciteit. Marien: “Het is een van de opties, naast bijvoorbeeld zonnepanelen op het land. Binnen de OKW zoeken wij naar antwoorden op de grootschalige energieopwekking.”

80% in gebruik

“Er is al onderzoek gedaan naar de beschikbare daken voor het plaatsen van zonnepanelen. Dat lijkt een prima idee zij het niet dat de meeste daken, 80%, al in gebruik zijn als zonnepanelen dak of qua constructie ongeschikt is. De lokale overheid doet ook veel onderzoek maar wij willen ook graag wat meer actie zien. En over die windmolens, als ze er inderdaad komen, hebben wij ook ideeën. Wij willen graag dat ondernemers kunnen mee-investeren.”

Waterstof

Wim en Marien gaan graag nog een stapje verder, voorbij aan de windmolens en zonneweides. “Waterstof lijkt in de toekomst een belangrijke rol te gaan spelen. Dit is geen energiebron maar kan een energiedrager zijn,” vertelt Wim. “Simpel gezegd wordt de energie opgeslagen die bij verbranding weer vrijkomt.”
Marien: “Windmolens gaan maar twintig jaar mee. Dat is best kort. Je bent dus verplicht om verder te kijken dan alleen de komende twee decennia. Er zijn nu tests waarbij waterstof aan aardgas wordt toegevoegd. De verwachting is dat waterstof een belangrijke pijler wordt in de toekomst van de duurzaamheid. Maar de eerste slag moet worden geslagen met de doelstellingen die voor 2030 gehaald dienen te worden. Alternatieven zoals waterstof, of andere energiedragers, worden nu al onderzocht.”

In het najaar zal OKW een borrel organiseren in de TechnoHUB. Leden krijgen hiervoor nog een uitnodiging.

Delen