‘De gemeente wil er zíjn voor ondernemers’

Wethouders George Becht en Arjan Noorthoek in gesprek met OKW-voorzitter

Korte lijnen met de ondernemers, snel schakelen, hulp bieden en gezamenlijk een vuist maken om door deze crisis heen te komen. In een grillige tijd wil de gemeente Woerden er zíjn voor inwoners, organisaties én ondernemers. OKW-voorzitter Thorgerd van Veldhuijzen ging deze week in gesprek met de wethouders Arjan Noorthoek en George Becht.

Wethouders George Becht en Arjan Noorthoek in gesprek met OKW-voorzitter

Tekst en beeld: Daniëlle Verweij

Het is alle zeilen bijzetten voor beide wethouders. Ook zij werden van de ene op de andere dag geconfronteerd met de ongekende gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Juist nu komt het aan op krachtig besturen, zowel op lange als op korte termijn. De urgentie van de situatie vraagt om snelle besluiten terwijl ook de toekomstvisie in ogenschouw moet worden genomen.

Noorthoek heeft onder meer Economische Zaken, verkeer en vervoer, herstructurering bedrijventerrein en schuifruimte in zijn portefeuille. Becht onder andere Economische Zaken (arbeid), werk en inkomen, cultuur en binnenstad. Gaande het gesprek wordt duidelijk dat beide Woerdense wethouders enorm betrokken zijn én zich erin vastbijten om deze grote uitdaging tot een goed einde te brengen. Maar er zijn ook zorgen, onder meer over werkgelegenheid, sommige bedrijfssectoren, sport en cultuur.

Het is een onvoorspelbare tijd met veel onzekerheden. Hoe ervaren jullie dat als ‘bedrijf’ gemeente Woerden?

,,Thuiswerken is gangbaar geworden,’’ vertelt Noorthoek. ,,Omdat de noodzaak er was, fysiek aanwezig zijn mocht plotseling niet meer, hebben we in korte tijd trajecten die normaliter jaren duren, in een paar weken voor elkaar gekregen. Kijk alleen al naar online vergaderen, dat ging al snel als vanzelf. Natuurlijk missen we allemaal het menselijke contact en, in praktische zin, ook even naar het bureau van een collega lopen voor een vraag.’’
De vitale diensten van de gemeente waarbij thuiswerken geen optie is, bleven de afgelopen maanden volledig functioneren. ,,Denk aan afvaldiensten en burgerzaken. Dat moet allemaal wel doorgang vinden. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar het is gelukt dankzij de inspanningen van velen.’’
Becht heeft de afgelopen maanden ondervonden dat de flexibiliteit binnen de gemeentelijke organisatie groot is. ,,Ambtenaren die thuis moeten werken, wijken niet zelden uit naar de avonduren. Of beginnen hun werkdag flink vroeger. Er ligt veel werk dat gedaan moet worden. Met elkaar lukt dat steeds en dat kan alleen als je een flexibele instelling hebt.’’
Noorthoek: ,,Crisisteam Woerden-Oudewater, belast met onder meer handhaving, is flink opgeschaald. En nog steeds ligt daar een hoge werkdruk. Zeker nu de maatregelen weer zijn aangescherpt. Bij nieuwe landelijke maatregelen krijgen we veel uitvoeringsvragen over de protocollen voor onder andere sport, cultuur, horeca.”

Op welke wijze bood en biedt de gemeente steun aan sectoren waar het slechter gaat?

Becht: ,,Sommige branches zijn en worden ongenadig hard getroffen. Als gemeente moet je er dan zijn en hulp bieden waar mogelijk. De horeca en andere winkeliers hebben we bijvoorbeeld geholpen door een vrijstelling te geven van precariobelasting. De horeca hebben we ook geholpen door soepel om te gaan met het vergroten van de terrassen. En ook nu weer, met winterterrassen, denken we mee en wordt er niet streng gekeken naar staand beleid zolang het in goed overleg gaat, redelijk en veilig is. Ondernemers in Woerden, Kamerik, Zegveld en Harmelen hebben we bijgestaan in de campagne ‘Woerden gaat door’. Door inwoners aan te sporen om bij eigen winkels te kopen en zaken te doen met ondernemers uit je eigen gemeente, maak je het verschil. Uiteraard zijn er veel aankopen online maar waar dat kan, hopen wij dat inwoners hun aankopen in Woerden doen bij de lokale ondernemers.’’

Noorthoek: ,,Uit recente onderzoeken blijkt dat de Woerdense economie het nu gemiddeld genomen niet heel slecht doet. Beter dan in de grote steden waar bijvoorbeeld ook het toerisme helemaal is weggevallen. De gevolgen voor de maakindustrie lijken nu nog minder voelbaar al hoor ik vaak zorgen over de orderportefeuille van het komend jaar. Er is ook meer dan voorheen het besef van de impact van het bedrijfsleven op bijvoorbeeld de sponsoring van sportclubs of evenementen als de Woerdense Vakantieweek. Naast de bedrijfsresultaten die ondanks deze crisis dus niet eens heel slecht zijn, op uitzondering van een aantal sectoren, zien we ook in de verkeersbewegingen geen daling. De ochtend- en avondspits zijn veel rustiger maar de intensiteit over de dag gemeten blijft hetzelfde.’’

De coronaschade stijgt ondertussen ook voor de gemeentelijke organisatie tot grote hoogte. Zijn de door het Rijk beschikbaar gestelde miljoenen afdoende?

,,Ik vrees van niet,’’ erkent Noorthoek. ,,Er zijn niet alleen meer kosten maar ook minder opbrengsten. Dat is twee keer de min in, zou een ondernemer zeggen.’’ Becht: ,,Het schrappen van precariobelasting, minder parkeeropbrengsten. Maar ook enorm hoge kosten, bijvoorbeeld om culturele instellingen te helpen. En de sportverenigingen, die hebben het ook zwaar. De financiële impact zal later pas duidelijker worden maar dat er een gat ontstaat, is onvermijdelijk.’’
Noorthoek vult aan: ,,Bij aanvragen voor financiële hulp worden ook nu wel afwegingen gemaakt. Er wordt nauwkeurig gekeken of een organisatie of instelling zelf alles heeft gedaan om de situatie op te lossen. En ook of ze nog levensvatbaar zijn. Ook nu moeten we daar scherp op blijven.’’ Met cultuur in zijn portefeuille ziet Becht ook veel organisaties die zonder extra hulp niet meer kunnen bestaan. ,,Denk aan Het Klooster en Stadsmuseum die noodgedwongen de deuren moesten sluiten. Zij gaan echt heel zwaar gebukt onder de maatregelen. Op beperkte schaal zijn er weer mogelijkheden maar draaien op het oude niveau is voorlopig niet mogelijk. Dergelijke organisaties gaan zonder hulp nodeloos ten onder. En dat mogen we niet laten gebeuren. We willen tenslotte straks nog wél over deze voorzieningen beschikken. Ze zijn cruciaal voor de leefbaarheid van Woerden. Gelukkig is er vanuit de overheid ook steun, 150 miljoen voor lokale cultuur.’’
Beide wethouders worstelen wel met onzekerheden die de steun van de overheid biedt. Noorthoek: ,,Zoals alle gemeente zouden wij graag beter weten waar we aan toe zijn. Pas dan weet je echt wat er wel of niet kan.’’

,,Gezien de ontwikkelingen omtrent Covid-19, is er geen andere optie dan steeds weer in te spelen op de actuele ontwikkelingen. Deze afgelopen week zijn er weer meer beperkingen omdat de situatie daarom vraagt. Ook wij zijn continu aan het schakelen. Dat is wat deze tijd van iedereen vraagt. Alleen dan kunnen we adequaat handelen, maatregelen nemen en steunen waar nodig.’’

Hoe zit het met alle projecten die al op de rol stonden? Wegen, woningbouw, bedrijfsruimte?

Noorthoek: ,,We zetten niets in de ijskast. Ook nu of liever gezegd; juist nu gaan we door. Er komt een moment dat het weer beter gaat, dan moeten er wel voorzieningen zijn. Er gaat dus zeker geen streep door projecten. Dus ja, die wegen, woningbouw en bedrijventerreinen die in de planning stonden, komen er. Als je opeens niet meer gaat investeren in dergelijke voorzieningen, heb je later het nakijken.’’

Wij zien dat bedrijven onderling elkaar ook helpen, bijvoorbeeld door personeelsleden die niets te doen hebben, in te zetten bij andere bedrijven waar ze handen tekortkomen. Biedt de gemeente ook vergelijkbare hulp?’’

Becht: ,,Ook wij maken ons zorgen om inwoners die hun baan verliezen door deze crisis. Tegelijkertijd denken we mee in de vorm van mogelijkheden, met name voor onderwijs. Omscholing is een belangrijke pijler. Gelukkig zijn er voorzieningen in Woerden voor bij- en omscholingsmogelijkheden zoals bijvoorbeeld het nieuwe TechnoHUB in de technische sector.’’

Noorthoek vult aan: ,,De verscheidenheid aan om- en bijscholingsregelingen is nog wel te onbekend. Het zou goed zijn om gezamenlijk daar meer ruchtbaarheid aan te geven. Want er zijn mogelijkheden te over om in een andere sector wél een mooie baan te krijgen als er in jouw beroep weinig mogelijkheden zijn voor werkgelegenheid.’’

De meeste ondernemers sturen per dag bij. Hoe doet de gemeente dat?

Becht: ,,Gezien de ontwikkelingen omtrent Covid-19, is er geen andere optie dan steeds weer in te spelen op de actuele ontwikkelingen. Deze afgelopen week zijn er weer meer beperkingen omdat de situatie daarom vraagt. Ook wij zijn continu aan het schakelen. Dat is wat deze tijd van iedereen vraagt. Alleen dan kunnen we adequaat handelen, maatregelen nemen en steunen waar nodig.’’

Hoe verloopt de communicatie tussen de ondernemers en de gemeente?

Noorthoek: ,,Dat verloopt heel soepel, mede door de korte lijnen die er al waren. Onze accountmanagers Peter Ewalts, Benjamin Gerritsen en Titia van der Maas houden echt de vinger aan de pols. Zij hebben goed in kaart waar zich problemen voordoen en waar zich een hulpvraag voordoet. Ik ben blij dat onze organisatie al zo ingericht was, daar hebben we nu veel profijt van. Daarnaast zijn wij als wethouders natuurlijk ook gewoon benaderbaar en zullen we er alles aan doen om ondersteuning te bieden. Wij zijn er goed van doordrongen dat de leefbaarheid in Woerden voor een groot deel afhankelijk is van ondernemers. En nu het moeilijk is, moeten we dus ook allemaal in de bres springen voor die ondernemers en de werkgelegenheid.’’

Tot slot; is er op regionaal en provinciaal niveau voldoende samenwerking?

Noorthoek: ,,Daar waar de Provincie Utrecht normaliter meer op de achtergrond acteert, zie je dat nu de hoofdrol wordt gepakt. Wij zijn daar heel tevreden over want daar hebben we veel profijt van. Maar ook Platform Bedrijven Utrecht-West, die zich voornamelijk richt op de maakindustrie en logistiek, is heel actief. Het corona-ondernemersloket genaamd Ureca van de Economic Board Utrecht (EBU) is een goed voorbeeld van hoe de provincie ondernemers individueel en gezamenlijk ondersteunt. Gemeente Woerden onderzoekt samen met de provincie en de ondernemersverenigingen hoe ondernemers in Woerden en Utrecht-West hier zoveel mogelijk profijt van kunnen hebben.’’
Becht: ,,Juist nu is het handen ineen slaan, elkaar digitaal opzoeken en in gesprek blijven van essentieel belang. Of dat nu ondernemers, inwoners, organisaties of verenigingen zijn; contact met elkaar, weten wat er gebeurt en helpen is van enorme significantie. In crises, zo leert de geschiedenis, moet het echt sámen en niet allemaal op je eigen eiland. Bij de gemeente zijn wij daar ook van doordrongen en handelen er dagelijks naar.’’

Met een foto voor de entree van het gemeentehuis sluiten we het prettige gesprek annex interview af. De mannen zwaaien even, handen geven is allang ontwend. Waarna de wethouders zich, met mondkapje op, door de gangen spoeden naar een volgend online-overleg. ,,We houden vol en schakelen, schakelen, schakelen,’’ besluit Thorgerd van Veldhuijzen. ,,Fijn dat de gemeente zo’n toegankelijke gesprekspartner is en op één lijn zit met de ondernemers. In tijden van crisis zeker een zekerheid, een soort reddingsboei voor houvast.’’

Over deze ondernemer

Naam bedrijf: Gemeente Woerden
Adres:
Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
E-mail:
gemeentehuis@woerden.nl
Website:
https://www.woerden.nl/

Delen